Mitä on viisas liikkuminen?

Viisaalla liikkumisella tarkoitetaan kulkemista sujuvasti, turvallisesti, ympäristöystävällisesti, terveellisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä, joukkoliikenteellä, kimppakyydillä sekä oikealla ajotavalla myös henkilöautolla.  Olennaista on matkojen järkevä ketjuttaminen, kuhunkin tilanteeseen sopivan kulkutavan valinta sekä kimppakyydin hyödyntäminen aina kun se on mahdollista.

Kyse on arjen liikkumisvalinnoista ja oman kulkemisen pohdinnasta. Kuljenko minä viisasti? Opetanko ja kannustanko myös lapsiani tekemään niin? Näitä kysymyksiä on hyvä jokaisen aika ajoin pohtia. Viisaille liikkumisvalinnoille löytyy paljon hyviä perusteita:

Viisailla liikkumisvalinnoillapyoraily

  • säästät rahaa ja aikaa: etenkin omin voimin liikkuminen on edullista, kun ei tarvitse maksaa matkalipuista, polttoaineesta tai pysäköinnistä. Lyhyillä matkoilla pyöräily on usein autoa tai bussia nopeampi kulkutapa – eikä tarvitse murehtia aikatauluista.
  • ylläpidät terveyttäsi: puolen tunnin päivittäinen reipas kävely tai pyöräily riittää fyysisen kunnon ylläpitämiseen, auttaa painonhallinnassa, näkyy parempana jaksamisena, vähentää sairastelua ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia sekä vaaraa sydän- ja verisuonisairauksien, diabeteksen ja korkean verenpaineen kehittymiseen.
  • saastutat vähemmän: kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä lisäämällä voit pienentää omaa hiilijalanjälkeäsi.
  • parannat asuinympäristösi viihtyisyyttä ja turvallisuutta: vähentämällä yksityisautoilua vähennät asuinalueesi moottoriajoneuvoliikennettä ja siitä aiheutuvia viihtyvyys- ja turvallisuushaittoja. Näin parannat erityisesti alueella asuvien lasten mahdollisuuksia harjoitella turvallisesta liikkumista omassa lähiympäristössä.

Viisaan liikkumisen edistäminen kunnassa

Liikenneturvallisuuskasvatuksen ohella viisaisiin liikkumisvalintoihin ohjaaminen on tärkeää. Lasten kuljettamisen lisääntyessä ja kansallisten terveys- sekä ympäristöhaasteiden edessä viisaan liikkumisen eli kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen sekä kimppakyytien edistäminen on katsottu valtakunnan tasolla tärkeäksi päämääräksi. Valtakunnallinen kävelyn ja pyöräilyn toimenpidesuunnitelma valmistui keväällä 2012 ja sen jalkauttaminen kuntatasolla on paikallisten toimijoiden tehtävä. Kunnissa ja kaupungeissa kävelyn ja pyöräilyn edistäminen sopii hyvin liikenneturvallisuusryhmän tehtäviin.

Viisaiden liikkumisvalintojen edistäminen on luontevaa sisällyttää osaksi liikennekasvatusta ja puhua yleisesti viisaan ja turvallisen liikkumisen edistämisestä. Käytännössä se tarkoittaa, että turvallisuusasioiden rinnalla mm. kouluissa, järjestöissä, työpaikoilla ja vanhuspalveluissa jaetaan tietoa eri kulkumuodoista sekä niiden vaikutuksista ja kannustetaan kuntalaisia pohtimaan omaa liikkumista ja kulkumuodon merkitystä. Viisaan liikkumisen edistäminen on liikennekasvatustyön tapaan pitkäjänteistä työtä ja vaatii jatkuvia toimia. Kyse on pohjimmiltaan ihmisten arvoista ja arkipäivän valinnoista.

Viisaita liikkumismuotoja voidaan tukea kunnassa hyvin monin eri tavoin. Ensimmäisenä on tärkeää organisoitua ja lisätä kunnan henkilökunnan tietämystä viisaista liikkumisvalinnoista ja niiden vaikutuksista. Koulutusta on mahdollista saada mm. liikenneturvallisuustoimijan kautta sekä perehtymällä materiaaleihin. Sen myötä mm. liikenneturvallisuusryhmän jäsenet saavat riittävät valmiudet tehdä viisaan liikkumisen edistämistyötä. Kun edellytykset työlle on luotu, aloitetaan viisaan liikkumisen edistämisen periaatteiden ja toimenpiteiden suunnittelu, toteuttaminen ja seuranta.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämistoimien yhteydessä on tärkeää aina muistaa turvallisuusnäkökulman painottaminen. Kävelijän ja pyöräilijöän tulisi aina käyttää turvavälineitä (heijastin, kypärä) sekä hallita liikennesäännöt ja noudattaa niitä. kavely

Lähteet ja lisätietoja:

Materiaaleja:

Tietoa kävelyn ja pyöräilyn ympäristö- ja terveysvaikutuksista: