Kunnan liikenneturvallisuusryhmä

– toimija ryhmän toiminnan tueksi

Kunnan liikenneturvallisuustyön keskeinen elin on kunnan liikenneturvallisuusryhmä. Ryhmässä on edustajat yleensä kunnan kaikista hallintokunnista ja tärkeimmistä sidosryhmistä, kuten mm. ELY-keskuksesta, Liikenneturvasta, Poliisista ja pelastustoimesta. Jäsenet toimivat ryhmässä oman hallintokuntansa tai organisaationsa edustajina. Jäsenet välittävät tietoa ryhmässä käsitellyistä ja päätetyistä asioista omaan hallintokuntaansa tai organisaatioonsa. Kunnan työryhmän toimintaa ohjaa puheenjohtaja, joka nimetään ryhmän muodostamisen yhteydessä.Liikenneturvallisuusryhmän säännöllinen (esim. 2 kertaa vuodessa) kokoontuminen on olennaista liikennekasvatustyön koordinoinnin ja järjestelmällisyyden kannalta. Kokouksissa saadaan käsitys liikennekasvatustyön ja kestävän liikkumisen edistämisen kokonaistilanteesta seuraamalla suunnitelmien toteutumista ja keskustelemalla ajankohtaisista asioista. Kokoontuminen on välttämätöntä myös sovittaessa eri toimijoiden yhteisten toimenpiteiden käytännön toteutustavoista.Toimijalta saa tukea kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän toimintaan. Toimija voi toimia ryhmän koollekutsujana, asialistojen valmistelijana yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä kokousten sihteerinä. Toimijat (itatoimija.fi) antavat lisätietoja!

 

Liikenneturvallisuusryhmän ja sen puheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtaja:

 • vastaa ryhmän koollekutsumisesta ja kokousten järjestämisestä
 • välittää tietoa hallintokuntien vastuuhenkilöille sekä sidosryhmille (työryhmän jäsenet) ja
 • vastaa ryhmän toiminnan tiedottamisesta sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Ryhmä:

 • Liikenneturvallisuus- ja kasvatustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille
 • Liikennekasvatustyön toimenpiteiden toteutumisen seuranta
 • Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan
 • Liikenneturvallisuustilanteen seuranta (mm. liikenneonnettomuudet ja liikenneilmapiiri)
 • Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet)
 • Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen
 • Tavoitteiden tarkistaminen 2-3 vuoden välein
 • Mahdollisen liikenneturvallisuusteeman valinta