Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijan palvelut:

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija on vuonna 2005 käynnistynyt kuntien liikenneturvallisuustyötä tukeva hanke. Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan kunnat.

Itä-Suomen etelä- ja pohjoisosat muodostavat omat hankkeensa, mutta yhteistyötä tehdään aluerajoista välittämättä. Liikenneturvallisuustoimijoiden kautta saa tietoa palveluista ja ajankohtaisista asioista. Toimijat osallistuvat alueensa kuntien liikenneturvallisuustyön kehittämiseen ja tukevat kuntia niiden omassa liikenneturvallisuustyössä tarpeen mukaan. Yhdessä toimijoiden kanssa kunnat voivat ideoida uusia toimenpiteitä ja räätälöityjä palveluita.

Toimijoiden yhteystiedot (itatoimija.fi)

Toimija tukee kuntien liikenneturvallisuustyötä:

 • aktivoimalla ja osallistumalla kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan
 • konsultoimalla kuntien liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien laadintaa
 • avustamalla liikenneturvallisuussuunnitelmien seurantakokousten järjestelyissä
 • avustamalla erilaisten liikenneturvallisuustempausten sekä laajempien tapahtumien järjestämisessä
 • levittämällä yhteisesti sovittuja tapahtumakonsepteja ja hankkimalla materiaalia liikenneturvallisuustyöhön
 • järjestämällä erilaisia seminaari- ja koulutustilaisuuksia

Toimija avustaa kouluteiden liikenneturvallisuustarkasteluissa:

 • opastamalla ja tukemalla Koululiitu (viasmart.fi) -karttojen käyttöä
 • konsultoimalla koulujen liikenneturvallisuussuunnitelmien ja kouluteiden vaaranpaikkakartoitusten laatimista

Toimija auttaa kuntia liikenneturvallisuuden ja maankäytön yhteensovittamisessa:

 • suorittamalla kaavaluonnosten sekä erilaisten katu- ja aluesuunnitelmien liikenneturvallisuustarkastuksia (liikenneturvallisuusauditoinnit)

Toimija kokoaa ja tarjoaa tietoa liikenneturvallisuustilanteesta:

 • tekemällä ja ylläpitämällä kuntakohtaisia liikenneonnettomuustarkasteluja ja -analyyseja vuosittain
 • kokoamalla Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsauksen

Toimija osallistuu liikenneturvallisuusyhteistyöhön:

 • osallistumalla Itä-Suomen seutukuntien liikenneturvallisuustyöhön
 • toimimalla yhteistyössä Liikenneturvan, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), poliisin ja muiden liikenneturvallisuustyötä tekevien tahojen kanssa
 • ylläpitämällä kaikkia tahoja palvelevaa internet-sivustoa (itatoimija.fi)