Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 ja periaatepäätös turvallisuuden parantamiseksi

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma

Onnettomuustilastoja

Kouluteiden liikenneturvallisuustarkastelu (Koululiitu)

  • Kouluteiden turvallisuustarkastelu on tarkoitettu avuksi  mm. koulukyytien tarpeellisuuden arviointiin. Kunnan Koululiitu-kartat löytyvät Koululiitu -palvelusta.
  • Lisätiedot Koululiitu-asioista: Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy, puh. 050 336 9689, teemu.kinnunen@ramboll.fi.

Turvavälineiden tarkkailu oppilastyönä

Koulutusaineisto liikenneturvallisuustyöhön

Koulutusaineisto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja siitä toivotaan olevaan iso apu sitoutettaessa eri tahoja mukaan liikenneturvallisuustyöhön sekä kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Aineistosta löytyy taustatietoa useista liikenteen eri osa-alueista. Aineisto aihepiireittäin:

 Muut

  • Kyselytutkimus Itä-Suomen lasten ja nuorten koulumatkaliikkumisesta – Tulokset