Aineistoa kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja -suunnitelmista.

Liikenneonnettomuudet

Viime vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet:
tilastotarkastelu 2012-2016 ja onnettomuusanalyysi 2012-2016.
tilastotarkastelu 2014-2018 ja onnettomuusanalyysi 2014-2018

Tilastokeskuksen onnettomuustilastotietokanta: http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/

Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/poliisi/

Pelastustoimen tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/pelastuslaitos/

Hirvieläinonnettomuudet kartalla: https://mobilityanalytics.ramboll.com/onn/hirvielain/

Kouluteiden vaarallisuus

Koululiitu -palvelu

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

 

Kunnan kotisivut: www.mantyharju.fi