Liikenneturvallisuustyön perusteet:

Turvallinen liikkuminen ilman pelkoja on tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kunnan tulee huolehtia siitä, että kaikenikäiset kuntalaiset suoriutuvat koulu-, työ-, asiointi- ja vapaa-ajan matkoistaan ehjinä tuntien liikkumisensa turvalliseksi. Kuntalaisten kokonaisedun näkevä kunta voi myös säästää monella tavalla panostamalla ennalta ehkäisevään liikenneturvallisuustyöhön.

Katso lisätietoja ja vinkkejä liikenneturvallisuustyöhön:

Hyvien liikenneolojen lisäksi kuntalaiset tarvitsevat mm. opastusta turvallisista reiteistä, ohjausta vaaratilanteiden havaitsemiseen sekä tietoa turvalaitteiden käytöstä ja liikennesäännöistä. Liikenneonnettomuuksiin vaikuttavat usein inhimilliset syyt: tiedonpuute, epäonnistuneet havainnot, puutteelliset tilannearviot, huolimattomuus tai piittaamattomuus.

Liikenneturvallisuuden kehittämistyö:

Kunnan liikenneturvallisuustyön keskeinen elin on kunnan liikenneturvallisuusryhmä (itatoimija.fi). Ryhmässä tulee olla edustajat kunnan kaikista hallintokunnista ja tärkeimmistä sidosryhmistä. Liikenneturvallisuusryhmä suunnittelee ja toteuttaa oman kuntansa liikenneturvallisuustyötä, joka voi olla hyvin monimuotoista. Kaikilla kunnan hallinnonaloilla on mahdollista toteuttaa toimia, joilla kuntalaisten turvallisuutta liikenteessä voidaan parantaa.

Kunnan liikenneturvallisuustyön tukena on liikenneturvallisuussuunnitelma, joka yleensä sisältää erilliset suunnitelmat liikenneturvallisuustyön kehittämiseksi ja liikenneympäristön parantamiseksi.

Itä-Suomen kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien tilanne:

Kuntien omille alasivuille on koottu aineistoa kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja -suunnitelmista. Klikkaa alta haluamaasi maakuntaa, jonka jälkeen pääset kuntakohtaiseen hakemistoon.