Yleistä koulukuljetuspäätöksistä

Opetuksen järjestäjä päättää siitä, mitkä tieosuudet ovat kunnassa perusopetuslain 32 §:n 1 momentissa tarkoitettuja  vaarallisia tieosuuksia. Tieosuuksien vaarallisuuden arvioinnissa käytettävistä menetelmistä päättää opetuksen järjestäjä. Vaaralliseksi luokitellut tieosuudet on hyvä määritellä kunnan kuljetussäännössä. Arvioinnin tukena voidaan käyttää erilaisia arviointimenetelmiä, esimerkiksi Koululiitu-ohjelmaa.

Ota aina ensisijaisesti yhteyttä oman kuntasi koulutoimistoon sillä kuntien käytännöt poikkeavat toisistaan. Lisäksi Koululiitu-menetelmän tuloksia voidaan soveltaa kuntakohtaisesti.

 

Koululiitu

Koululiitu on ensisijaisesti menetelmä arvioida koulumatkan vaarallisuutta. Periaatteena on vaarallisten tieosien osoittaminen. Koululiitun suosituksissa yksikään tieosa ei ole määritetty turvalliseksi. Koululiitu-ohjelman tuloksia sovelletaan tapauskohtaisesti, sillä laskentamenetelmään ei voida sisällyttää kaikkea sitä tietoa, joka vaikuttaa lapsen turvallisuuteen ja sen kokemiseen koulumatkoilla. Paikallistuntemusta arvioitavasta tiestöstä ja nopeasti muuttuvista olosuhteista tarvitaan edelleen kuljetusten myöntäjiltä.

Oppilaiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja valmiudet ovat erilaiset, minkä vuoksi kaikkia oppilaita ei voida arvioida samojen kriteerien perusteella. Henkilökohtaisten ominaisuuksien arvioinnissa voidaan käyttää esimerkiksi koululääkärin tai -psykologin lausuntoa.

Koululiitu on laskentamenetelmä, joka arvioi tiestön ja liikenteen ominaisuuksien perusteella indeksin (riskiluku) kuvaamaan tien vaarallisuutta. Riskiluvun määrittämisessä käytetään 13 muuttujaa.

Koululiitu-laskennoissa ovat mukana vain yleiset tiet. Koska Koululiitu on rekisteritietoihin perustuva ohjelma, se ei pysty huomioimaan kaikkia muuttuvia tekijöitä tien päällä ja tuloksien tulkinnassa on aina huomioitava tarpeen mukaan paikalliset ongelmat.

Koululiitua on käyttänyt kuljetustarpeen arvioinnissa n. 200 kuntaa eri puolilla Suomea. Koululiitua on käytetty jonkin verran asiantuntijaperusteena eri oikeusasteissa ratkottaessa kiistoja koulukuljetuksen tarpeesta. Koululiitu-ohjelma ei sinänsä muuta koulukuljetusten määräytymisperusteita, mutta se antaa lisävalaistusta turvallisuusnäkökulmaan.

Lisätietoa ohjelmasta löydätte osoitteesta:

viasmart.fi tai teemu.kinnunen@ramboll.fi 

 

Taustatietoa arvioinnin muuttujista, mm. liikennemääristä:

Tietilastot (vayla.fi)