Työikäisten liikenneturvallisuus

Fiksusti töihin -sivusto!

Työterveyshuollon toimintatapojasuojatie

  • Työ- ja työmatkatapaturmien tilastointi ja ehkäisy.
  • Tapaturmatilastoista tiedottaminen ja niiden läpikäynti henkilökunnan kanssa.
  • Läheltä piti -tilanteiden tilastointi ja läpikäynti.
  • Koko kunnan henkilöstön turvallisuustietämyksen lisääminen ja motivointi erilaisissa koulutuksissa.
  • Kunnan henkilöstön esimerkkinä toimiminen.
  • Turvavälineiden käytön edistäminen esimerkiksi erilaisin kampanjoin ja kilpailuin.
  • Väsymyksen (mm. vuorotyö) ja lääkkeiden vaikutukset ajokykyyn ja liikenteessä selviytymiseen.

Terveyskeskusten toimintamalleja

Lääkärin ja hoitajan vastaanotoilla:

  • Keskustelut lääkkeiden vaikutuksesta käyttäytymiseen ja suoriutumiseen liikenteessä.
  • Keskustelut toimintakyvyn heikentymisen (sairauksien tai ikääntymisen myötä) ja väsymyksen  (mm. vuorotyöläiset) vaikutuksista ajokykyyn sekä liikenteessä suoriutumiseen (mm. ajokorttien uusimistilanteet).
  • Motivointi turvavälineiden (heijastin, kypärä, liukuesteet, turvavyö) käyttöön ja niistä muistuttaminen.

Ajankohtaisen liikenneturvallisuustiedon jakaminen asiakkaille vastaanotolla ja odotustiloissa.

Liikenneturvan aineistoa aikuisille ja työmatkaliikenteen turvallisuuteen liittyen:

 

Kuva: Liikenneturva