Seniorien liikenneturvallisuus

senioriliikenteessa

Vanhus- ja vammaispalveluiden toimintatapoja:

  • Itsenäisen liikkumisen tukeminen, esim. ohjatut kävely- ja pyöräretket.
  • Käytännön liikenneneuvonta henkilökunnan toimesta ja esimerkiksi vierailijoiden avulla.
  • Tyypillisten vaaratilanteiden läpikäyminen, niistä selviytymisestä keskusteleminen ja liikennesääntöjen kertaaminen.
  • Turvavälineiden (liukuesteet heijastin ja kypärästä) sekä keliin sopivien jalkineiden käytön tarpeellisuudesta kertominen, kotikäynneillä voidaan syksyisin tarkistaa asiakkaiden jalkineiden ja turvavälineiden kunto ja käyttö.
  • Kerrotaan sairauksien, lääkityksen ja iän vaikutuksista ajokykyyn ja liikenteessä selviytymiseen, yhteistyö poliisin ja lääkäreiden kanssa.
  • Tiedottaminen iäkkäiden ja liikkumisesteisten ongelmista ja tarpeista tekniselle toimelle.
  • Ajankohtaisten tiedotuslehtien jakaminen.
  • Vanhusten vaaranpaikkakartoitukset.

Liikenneturvan internet-sivuilta ”Iäkkäät löytyy tietoa tarjolla olevista koulutuksista ja mm. seuraavat materiaalit:

Kuva: Liikenneturva