Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hanke

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija -hankkeen puitteissa on tehty monipuolista liikenneturvallisuustyötä Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa jo reilut kymmenen vuotta ja työ jatkuu edelleen.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä kuntien ja muiden liikenneturvallisuuden parissa työskentelevien organisaatioiden välistä yhteistyötä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tavoitteena on myös lisätä kuntien liikenneturvallisuustietoisuutta, tukea kuntien liikenneturvallisuustyötä sekä auttaa liikenneturvallisuustyön sisällyttämistä hallintokuntien väliseen ja sisäiseen yhteistyöhön.

Liikenneturvallisuustoimijahankkeen rahoitukseen osallistuvat Pohjois-Savon ELY-keskus sekä Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon kunnat. Yhteistyössä mukana ovat myös Liikenneturva ja poliisi. Konsultteina hankkeessa toimivat Ramboll Finland Oy ja Sitowise Oy.

Tarkemmin hankkeesta ja toiminnasta on kerrottu Palvelut kunnille (itatoimija.fi) -välilehdellä.

 

Vinkki! Toimijaa voit seurata Instagramissa @liikenneturvallisuustoimija