Liikenneturvallisuustietoa ja -aineistoa on koottu näille sivuille keskitetysti ja helposti löydettäviksi.

Valtakunnallinen liikenneturvallisuussuunnitelma 2011-2014 ja periaatepäätös turvallisuuden parantamiseksi

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma

Onnettomuustilastoja

Kouluteiden liikenneturvallsuustarkastelu (Koululiitu)

  • Kouluteiden turvallisuustarkastelu on tarkoitettu avuksi  mm. koulukyytien tarpeellisuuden arviointiin. Kunnan Koululiitu-kartat löytyvät Koululiitu -palvelusta.
  • Lisätiedot Koululiitu-asioista: Teemu Kinnunen, Ramboll Finland Oy, puh. 050 336 9689, teemu.kinnunen@ramboll.fi.

Koulutusaineisto liikenneturvallisuustyöhön

Koulutusaineisto on vapaasti kaikkien käytettävissä ja siitä toivotaan olevaan iso apu sitoutettaessa eri tahoja mukaan liikenneturvallisuustyöhön sekä kuntien liikenneturvallisuusryhmien toimintaan. Aineistosta löytyy taustatietoa useista liikenteen eri osa-alueista. Aineisto aihepiireittäin:

 Selvityksiä