Aineistoa kunnan liikenneturvallisuustilanteesta ja -suunnitelmista.

Liikenneonnettomuudet

Tilastokeskuksen onnettomuustilastotietokanta: http://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/
Poliisin tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/
Pelastustoimen tilastoimat liikenneonnettomuudet kartalla: http://apps.strafica.fi/onn/pronto/

Kouluteiden vaarallisuus

Koululiitu -palvelu

Liikenneturvallisuussuunnitelmat

Kunnan kotisivut: www.sulkava.fi